Kwetsbaar

zwerfvuilTijdens mijn dagelijkse rondje met de hond door de buurt kom ik langs allerlei vormen van openbaar groen: plantsoenen en groenstroken met heesters, bosplantsoen en vaste planten, grasveldjes met bomen, oeverbeplanting en bermen. Lees verder

Uitdaging

De gemeente Lelystad heeft een prijsvraag uitgeschreven: Bedenk een concept om de uitgaven aan het onderhoud van de openbare ruimte te verminderen of hiervoor extra inkomsten te genereren. Lees verder