Kwetsbaar

zwerfvuilTijdens mijn dagelijkse rondje met de hond door de buurt kom ik langs allerlei vormen van openbaar groen: plantsoenen en groenstroken met heesters, bosplantsoen en vaste planten, grasveldjes met bomen, oeverbeplanting en bermen. Lees verder

Bezuinigen 2

Volgende week vindt een voorbereidende bijeenkomst plaats van de Goudse Gemeenteraad over, onder meer, de korting van 500.000,- euro op het groenonderhoud. Lees verder

Bezuinigen 

Onder de kop ‘Gemeente schrapt groen’ berichtte de Goudse Post afgelopen week over het besluit van het college om te bezuinigen op het groenonderhoud. Lees verder