Openbaar groen moet je doen!

2e column Steeds GroenMijn nieuwe column staat op de site van de Goudse Post! Dit keer over de onzekere toekomst van het openbaar groenonderhoud: de gemeente heeft het financieel zwaar en bezuinigt de komende 4 jaar structureel op het openbaar groen. Lees verder

112 kinderen van de rekening

foto columnToch wel een spannend moment: mijn eerste column op de site van de Goudse Post! Natuurlijk over een Gouds onderwerp: de recente ontwikkelingen rond het groenbeheer in Gouda. Lees verder

Parkranden

http://www.hotels.nl/nl/amsterdam/vondelpark/pictures/

Op de site www.Ruimtevolk.nl staat een blog van stedenbouwkundige Arjan Harbers over het verzilveren van de potentie van parkranden in steden. Lees verder

Verkopen snippergroen: zegen of zorg

Steeds vaker gaan gemeentes over tot de verkoop van snippergroen aan haar inwoners. Onder snippergroen vallen kleinere (groen)vakken, die in eigendom zijn van de gemeente. Lees verder

Kwetsbaar

zwerfvuilTijdens mijn dagelijkse rondje met de hond door de buurt kom ik langs allerlei vormen van openbaar groen: plantsoenen en groenstroken met heesters, bosplantsoen en vaste planten, grasveldjes met bomen, oeverbeplanting en bermen. Lees verder

Waarde van groen

Kalmar_stadsparkIn de wetenschapsbijlage van NRC dit weekend stond een artikel over de waarde van natuur. Economen, ecologen, milieukundigen en natuurbeschermers doen hier gezamenlijk onderzoek naar. Lees verder

Duurzaam zelfbeheer

Afgelopen week had ik een gesprek met de adviseur burgerparticipatie van de gemeente Alphen aan den Rijn.  Het ging over burgerparticipatie bij de inrichting en het onderhoud van openbaar groen, zelfbeheer geheten.
Lees verder

Groen moet je doen!

Deze week twee ‘groen’berichtjes in de Goudse Post, die laten zien wat voor moois burgerparticipatie bij het beheer en de inrichting van openbaar groen in Gouda kan bewerkstelligen. Lees verder

Bezuinigen 2

Volgende week vindt een voorbereidende bijeenkomst plaats van de Goudse Gemeenteraad over, onder meer, de korting van 500.000,- euro op het groenonderhoud. Lees verder